Koiranäyttelyjen järjestämisessä yksi suurimmista töistä on ilmoittautumisten vastaanotto ja käsittely. Koiranäyttelyt.com on palvelu jonka tehtävä on helpottaa koiranäyttelyjen järjestämistämistä ja ilmoittautumista. Palvelun ydinajatuksena on käyttäjälähtöinen käyttöliittymä. Tiedon syöttäminen pitää olla helppoa ja samaa tietoa ei tarvitse kirjoittaa kahta kertaa.

Vastaavasti näyttelyn järjestäjän työtä pyritään helpottamaan tiedon käsittelyn helppoudessa ja joustavuudessa. Tietoa pitää pystyä katsomaan reaaliajassa ja monesta näkökulmasta. Vain tällä tavalla pystytään helpottamaan tiedon käsittelyä ja samalla keventämään näyttelyn järjestäjien taakkaa.

Näyttelyn järjestäjille

Järjestelmä mukautuu moniin tarpeisiin ja pystyy isännöimään useita näyttelyjä yhtäaikaisesti. Jos yhdistyksellänne on tarve sähköiselle ilmoittautumisjärjestelmälle, ota yhteyttä ja selvitetään yhdessä yhdistyksenne todelliset tarpeet. Tarpeiden pystytään mukauttamaan ilmoittautumisjärjestelmä teidän tarpeiden mukaisesti.

Aina ei siis tarvitse muuttaa omaa toimintaa vain siksi että otetaan uusi järjestelmä käyttöön.

Credits

Logo

The logo in the top right corner is by Mike Baird (CC BY 2.0)